Nieuws

Bij Karakiet gebeurt er altijd wel wat. Nieuwe vogels, uitbreiding, jonge vogels , noem maar op. Alle nieuwtjes en ontwikkelingen kunt u hier volgen.Laatste nieuwsberichten:

Er is een haan sclater hokko gearriveerd. Het is nog een jonge vogel van vorig jaar. Inmiddels is hij al aardig gewend en mooi rustig. De bedoeling is dat er nog een vrouw bij komt zodat er over een paar jaar mee gekweekt kan worden. 

Er zijn 3 talpacoti doffers gekomen. Er is ook een pauwstaart jong. Deze werd onverwachts gevonden in het nest. 

Vandaag is het eerste fazantenei van 2019 gegelegd. Dit jaar zijn de grijze pauwfazanten de eerste. Hopelijk is dit het begin van een goed broedseizoen. 

Al een jaar zijn we bezig met een grote verbouwing/renovatie van Karakiet. Door ongedierte waren veel volieres zodanig aangetast dat de vogels er hinder van kregen en er ontsnapping gevaar was. Ondertussen zijn er al veel volieres opgeknapt en zitten de vogels weer in nette en mooie volieres. Hopelijk zijn alle volieres die voor het broedseizoen nodig zijn klaar voor maart. Daarna worden de vijvers aangepakt die momenteel nog leeg staan. Het wordt dus weer een druk jaar in Karakiet.

De laatste tijd zijn er verschillende nieuwe bewoners toegevoegd. Zo is er een nieuwe haan van de scintillan koperfazant bij gekomen. Tussen het aanwezige koppel klikte het niet, waardoor er besloten is om het te proberen met een andere haan. Een aantal soorten duiven hebben ook hun intrede gedaan. Een groepje senegal tortels en een groep oorvlekduiven. Een nu nog alleen zittende groenvleugelduif en voor de duivin van de blauwe grondduif is nu ook een partner gevonden.

In Karakiet zijn en momenteel verschillende verbouwingen aan de gang. Vanwege ongedierte waren veel verblijven erg beschadigd. De verblijven worden nu zo aangepast dat het vrijwel onmogelijk om is dat er nog ongedierte inkomt. De verblijven worden meteen uit gespoten en aangepast. Hopelijk voelen de vogels zich nu nog beter thuis en komt dit het broed seizoen te goede. 

Er zijn weer een aantal volieres helemaal geroneveerd. Hierin worden de kroeskopparelhoenders, swinhoefazanten en scinttillan koperfazant gehuisvestigd. De komende tijd zullen er meer volieres worden opgeknapt. 

Sinds 2 weken lopen er weer 2 nieuwe soorten rond in Karakiet. Een jong koppel berlioz zilverfazant. Deze hebben reeds al de eerste eieren gelegd dus maar hopen dat ze bevrucht zijn. En een haan van de lewis zilverfazant. Hij is momenteel nog alleen maar daar wordt aan gewerkt.

Er loopt nu een groep wyandotte kipjes wit zwart gezoomd rond in Karakiet

De laaste tijd zijn er weer nieuwe soorten bij gekomen. Blauwe grondduifjes, kopernekduiven en vredesduifjes. 

Er is een koppel steenduifjes bijgekomen. Deze zijn met een andere liefhebber geruild tegen een koppel kaneelduiven.

Er zijn weer nieuwe vogels aangekomen in Karakiet. Drie koppels kaneelduiven. En diverse kromsnavels. Grasparkieten, fischeries en agapornisen. 

Het gaat goed bij de fazanten. Bij vrijwel alle soorten zijn al eieren gevonden. Ook bij de duiven zijn er al eieren en ook al jongen. 

Het is weer volop voorjaar in Karakiet. De eerste eieren bij de fazanten zijn al gelegd ( edward, elliot, zilver). Ook bij de andere vogels is er al volop balst en nestelgedrag te zien. Het reserveren van jongen vogels is vanaf nu dan ook mogelijk.

Na een tijdje afwezig geweest te zijn in Karakiet zijn de temminck tragopanen weer terug. Er zit nu een overjarig koppel in Karakiet.

De fazanten zijn weer begonnen met leggen. De zilver,goud,gele goud, edward en elliotfazant hebben reeds al eieren gelegd. Ook bij de bronsvleugelduiven en kuifduiven zijn er eieren gelegd.

De eerste broedmachine staan alweer aan. Twee draaien nu een proefrondje met een aantal kippen eieren. Hiermee wordt er gekeken of alles nog goed gaat voordat de fazanteneieren erin gaan. 

Er zijn weer nieuwe vogels bij gekomen. Het gaat om een koppel ceresamadines, mexicaanse roodmussen, gordelamadine en zwartwangzebraviken. Ze verblijven momenteel nog in de schuur. IN het voorjaar wanneer het wat warmer is gaan ze naar een voliere buiten. Later zullen hier meerdere kleine tropische vogels bij komen.

Er is de laaste week veel veranderd in karakiet. Zo lopen nu bijna alle fazanten/kwartels op houtsnippers. Voorheen liepen ze op zand. Het gevolg was dat het zand werd dichtgelopen en het water niet weg kon met als gevolg dat de fazanten steeds door de modder liepen en onder de modder kwamen. Dit probleem is nu met de houtsnippers opgelost. Verder is er veel onderhoud gedaan aan de volieres en omgeving. Als laaste is alles gereed gemaakt voor het komende broedseizoen. Alle nestblokken bij de eenden zijn weer geinstalleerd. De duiven beschikken over nest gelegenheid en alles is grondig schoon gemaakt zodat alles de komende maanden rustig zit in het broedseizoen.

De eerste eieren zijn alweer gevonden in karakiet. De kuifduiven zitten op 2 eieren te broeden en deze zijn inmiddels al bevrucht. Ook bij de bronsvleugelduiven liggen er 2 eieren in het nest. Hiervan is momenteel nog niet te zien of deze bevrucht zijn.

Er zijn nieuwe rijstvogels bij gekomen. 2 koppels van de wildkleur. Deze zullen de al bestaande kolonie aanvullen. En nieuwe in Karakiet rijstvogels in de kleuren wit/mokkabruin en opaal. Van iedere kleur is er een koppel van en zullen later verdeeld worden over de volieres. Momenteel verblijven ze nog binnen totdat het wat beter weer wordt

Het broedseizoen bij de fazanten is begonnen. De elliot en zilver fazanten leggen al eieren. De edwardfazanten hebben hun nest al klaar en hebben al 5 eieren hierin gelegd. Met deze soort wordt natuurbroed geprobeerd. De scintillankoperfazanten hebben ook al hun eerste ei gelegd. helaas was deze kapot. Hopen maar dat het door onervarenheid komt. Hopelijk beginnen de andere soorten binnenkort ook te leggen.

Er zijn twee nieuwe eenden soorten bijgekomen. Het gaat om een koppel chilismienten en een koppel chilitalingen.

Het voorjaar is begonnen en daarmee ook het broedseizoen. De kuifduiven hebben al jongen en de bronsvleugel duiven en rijstvogels hebben al eieren. De fazantenhanen beginnen al flink te imponeren en de eenden hebben de nestblokken ook al bezocht.

Na lang zoeken is er eindelijk een haan gevonden van de nepalfazant. Hierdoor is er van deze mooie soort een koppel aanwezig in Karakiet. De haan is afkomstig uit Zweden. Hierdoor is het koppel onverwant want in Nederland worden ze nog maar weinig gehouden.

Er zijn vier nieuwe soorten bij gekomen in Karakiet. geelkeelfrankolijnen, roulroul, harlekijnkwartels en jungle bush kwartels. Van elk soort is er nu een koppel aanwezig in Karakiet.

Er is een koppel temmick tragopanen bij gekomen. Dit is alweer de 19e fazantensoort in Karakiet.

De eerste eieren zijn weer gelegd in Karakiet. De lakenvelder kippen zijn weer aan de leg en de Australische kuifduiven zitten al te broeden op 2 eieren. Hopelijk een goede voorbode op het kweekjaar 2015

Op de grote vijver is er een koppel versicolortaling bijgekomen. Deze zijn in de plaats gekomen voor het koppel carolinaeenden en zijn niet meer in Karakiet te vinden.

Er is weer een nieuwe fazantensoort bij gekomen in Karakiet. Een koppel glansfazanten. Het zijn nog jongen vogels van dit jaar dus de haan heeft nog niet zijn mooi glanzend gekleurde verenkleed. Hopelijk wordt er ook met deze fazantensoort gekweekt 

Er vliegt sins kort een kolonie rijstvogels in de voliere in Karakiet. De kolonie bestaat uit 5 koppels en vliegen in de grote voliere met vijver. Momenteel delen ze de voliere met een koppel godvinken, koppel gele boomeenden, koppel roodschoudertalingen en een koppel bahama pijlstaarten. Later zullen hier hopelijk nog meer soorten worden aan toegevoegd. 

Aan het koppel elliotfazanten zijn 2 hennnen toegevoegd. 

Er zijn 2 nieuwe fazantensoorten bijgekomen in Karakiet. Een overjarig koppel edwardfazanten en een jong koppel scintillans koperfazanten. Hopelijk lopen er volgend jaar jonge fazantjes rond van deze nieuwe soorten. 

In Karakiet vliegen/lopen al verschillende jonge vogels rond. De tamboerijn en kuifduiven hebben momenteel weer jongen en van verschillende soorten fazanten lopen er jonge van rond. o.a goud, zilver, lady amherst, koningsfazanten. Op de grote vijver loopt het koppel brandganzen met drie natuurbroed jongen rond.

De eerste ring van 2014 zit om een pootje. Het tamboerijnduifje is geringd.

Het broedseizoen is in volle gang. De meeste fazanten hebben al eieren gelegd en de eenden zijn ook al goed bezig. 

Het koppel tamboerijnduiven hebben voor 2 jongen gezorgd. De jongen zijn op zaterdag/zondag uit het uit gekomen. Ze groeien voorspoedig en zullen binnenkort geringd worden.

13 april is het eerste kuiken uit het ei gekomen via het broedmachine. Het is helaas bij 1 gebleven omdat de andere eieren niet bevrucht waren. Het kuiken, een lakenvelderkip zit momenteel in een opkweekbak onder een warmtelamp. hopelijk komen daar volgende week meer kuikens bij.

De eerste eieren van dit jaar zijn er al te vinden in karakiet. De lakenvelderskippen zijn weer aan de leg. De olijfduiven hebben hun eerste ei en op de eendenvijver zijn de eerste eieren tevinden. Van welke eendensoort deze zijn is nog niet bekend. Veel andere vogels zijn ook al volop aan de gang met hun nestjs met dit mooie weer

Sins 25-01 zwemmen er weer nieuwe eenden in Karakiet. Een koppel krakeenden en een trio Europese pijlstaarten bewonen de grote nieuwe voliere die nog in aanbouw is. Later zullen hier ook de kluten bij worden toe gevoegd die momenteel nog in het winterverblijf verblijven. Er is ook een ruddy duck man bijgekomen. Het koppel wat al rond zwom was verwant zodat er nu een onverwant koppel is. Voor de witkuiffazanthaan is er ook een hennetje gevonden. Hierdoor is er van deze fazantensoort nu een koppel aanwezig. 

Sins vandaag vliegt er een koppel Australische kuifduiven rond in Karakiet. Ze delen hun nieuwe voliere met een trio gele goudfazanten. Als alles goed gaat kunnen er òok van deze mooie duiven jongen worden verwacht. De Australische kuifduif is de 12e duivensoorten die momenteel in Karakiet verblijft.

Sins  19 januari zijn er weer een aantal nieuwe bewoners in Karakiet. Een koningsfazanthen zodat er nu een trio van deze mooie fazanten rondlopen. Een nepalfazanthen. Deze zit momenteel nog alleen, maar er wordt druk gezocht naar een haan. Daarmee wordt dit de 15e fazantensoort in Karakiet. De haan van de viollets vuururgfazant is omgerolen voor een andere haan zodat het koppel nu onverwant is. Als laatste is er een dolksteekduif man bij gekomen. Er wordt momenteel nog gezocht naar een duivinnetje, zodat er ook met deze mooie duiven gekweekt kan worden.

Sinds 03-01-2014 loopt er een groepje van 6 kluten rond in Karakiet. De vogels zitten momenteel nog binnen. Aan hun volière wordt momenteel nog gewerkt. Bij aankomst zijn de vogels meteen gesekst. De vogels zijn nog allemaal verwant aan elkaar. Zodra de uitslag binnen is wordt er geprobeerd om de mannentjes of de vrouwtjes te ruilen zodat er een onverwante groep gemaakt kan worden. De kluten zullen zo snel mogelijk verhuizen naar hun toekomstige volière. Ze krijgen dan de beschikking over een ruime volière van 5 x 5 meter met een ondiep beekje die uitmondt in een vijvertje. Later zullen hier hopelijk nog een aantal soorten bij worden gevoegd.